CEL PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie pod kątem architektonicznym, materiałowym, konstrukcyjnym kompozytowych przęseł mostów dla pieszych do zastosowania nad drogami głównymi ruchu przyspieszonego. Przęsła mostów dla pieszych wykonane z kompozytów będą w wysokim stopniu oryginalne pod względem architektonicznym i konstrukcyjnym.

M1

PRZEDMIOT BADAŃ

Planowana ekologiczna technologia RTM Infusion wytwarzania laminatów poliestrowo – szklanych oraz zastosowanie struktur nośnych typu sandwich daje gwarancję wysokiej konkurencyjności opracowanych
przęseł w porównaniu z rozwiązaniami dotychczasowymi (struktury prętowe, technologia pultruzji).

M2

KONSORCJUM

Projekt kompozytowych przęseł mostów dla pieszych do zastosowania nad drogami GP realizowany jest przez konsorcjum naukowe: Politechnikę Gdańską (PG) - lidera projektu, Wojskową Akademię Techniczną (WAT), Roma sp. z o. o. Projekt finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych 1 w ścieżce B organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

M3